Գործազրկությունը` որպես բարիք

24 Nov
  1. Գործազրկությունը իրենից ներկայացնում է չզբաղված աշխատուժի պահեստ, որը կարելի է օգտագործել արտադրության հաջորդող ընդլայնմանը կամ կառուցվածքային վերակառուցման ժամանակ: Ինտենսիվ աճման ռելսերի վրա մեր երկրի անցման դժվարությունները շատ բանով կապված էին լրիվ զբաղվածության հետ: Նոր կառույցները, արտադրամասերը չէին օգտագործվել, քանի որ աշխատողներին ավելի հեշտ էր աշխատել հին, արդեն յուրացված աշխատատեղերում: Կապիտալ ներդրումները դարձան  կենսազուրկ, երկրի զարգացման արդյունավետությունը որոշակի փուլում սկսեց իջնել:
  2. Գործազրկությունը սահմանափակում է արհմիությունների ագրեսիան (ակտիվությունը) եւ նրանց՝ աշխատավարձը բարձրացնելու պահանջները եւ դրանով ուժեղացնում ձեռնարկատիրական գործունեության խթանները:
  3. Աշխատանքը կորցնելու եւ արտադրության ոլորտից ազատվածների թիվը համալրելու վախը հանդիսանում է աշխատանքի կարգապահության  ամենալավ կազմակերպիչ, եւ, բացի դրանից, ստեղծում է պայմաններ աշխատանքի ծախսումների անհրաժեշտ որակի պահպանման համար:

Նշված պատճառներից ելնելով՝ չափավոր գործազրկությունը (3-5% զբաղվածներ) համարվում է շուկայական տնտեսության աճի անհրաժեշտ ուղեկիցը:

...Շարունակելի...
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: